กิจกรรม : โครงการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 86”
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 นายชัยยะ มีแก้ว พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สังกัด สำนักปลัด อบต. เข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 86” ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 หลักสูตรด้านการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565    อ่าน 69 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**