ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโต๊ะหลัง (ช่วงที่3) หมู่ที่3 บ้านแหลม
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโต๊ะหลัง (ช่วงที่3) หมู่ที่3 บ้านแหลม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน