ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา ตาเจอ-สวนพริก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๒ บ้านห้วยลึก ตำบลวังวน อำเภอกันตัง
  รายละเอียด :

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา
ตาเจอ-สวนพริก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๒ บ้านห้วยลึก ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน