ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด :

เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อบต.วังวน ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นหรือดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 9 ราย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน