ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ต.ค. 2563
2 ประกาศการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ส.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ส.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 ส.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง เปิดตลาดนัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 พ.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
26 พ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 พ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 พ.ค. 2563
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29