ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารงานท้องถิ่นที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ส.ค. 2564
2 รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 พ.ค. 2564
3 ประกาศปิดตลาดนัดอบต.วังวน เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 พ.ค. 2564
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 เม.ย. 2564
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 มี.ค. 2564
6 รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
22 มี.ค. 2564
7 คำสั่งเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ราย นางสาวสุมาลี ข้างแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
97
22 มี.ค. 2564
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 มี.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตามรายละเอียดนะค่ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ก.พ. 2564
10 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30