ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเจตนารมย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
26 เม.ย. 2565
3 E-service ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 เม.ย. 2565
4 รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 เม.ย. 2565
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.วังวน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 เม.ย. 2565
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.วังวน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 เม.ย. 2565
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 มี.ค. 2565
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 มี.ค. 2565
9 กำหนดการลงพื้นที่ให้บริการรับชำระเงินนอกสถานที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่าน
41
08 มี.ค. 2565
10 กำหนดการลงพื้นที่ให้บริการรับชำระเงินนอกสถานที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่าน " หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ
37
08 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31