ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
11 พ.ค. 2564
32 ประกาศปิดตลาดนัดอบต.วังวน เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
204
03 พ.ค. 2564
33 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 เม.ย. 2564
34 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 เม.ย. 2564
35 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นของอบต.วังวน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 เม.ย. 2564
36 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
30 มี.ค. 2564
37 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 มี.ค. 2564
38 รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
22 มี.ค. 2564
39 คำสั่งเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ราย นางสาวสุมาลี ข้างแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 มี.ค. 2564
40 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32