ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตามรายละเอียดนะค่ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
25 ก.พ. 2564
42 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
18 ก.พ. 2564
43 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
07 ธ.ค. 2563
44 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
30 พ.ย. 2563
45 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ต.ค. 2563
46 ประกาศการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 ต.ค. 2563
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
27 ส.ค. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
273
10 ส.ค. 2563
49 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง )ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 พ.ค. 2563
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง เปิดตลาดนัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32