ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
264
26 พ.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ดาวน์โหลดเอกสาร
210
26 พ.ค. 2563
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
18 พ.ค. 2563
54 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
272
27 เม.ย. 2563
55 ประกาศ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
24 เม.ย. 2563
56 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 เม.ย. 2563
57 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
14 ก.พ. 2563
58 ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R
100
12 ก.พ. 2563
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
24 ม.ค. 2563
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวันและเวลาสถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
22 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32